Beter met minder: evaluatie MKBA Zaanstad

12 Mar 2014

De gemeente Zaanstad wil de maatschappelijke effecten in beeld krijgen van in te zetten interventies in het sociaal domein. AEPB is gevraagd om tijdens de bijeenkomst 'Beter met Minder' beleidsmedewerkers en management inzicht te geven in hoe in het sociaal domein goede effectmeting vorm moet krijgen. 

De decentralisaties brengen nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Een financieel houdbare transitie is echter alleen mogelijk indien beleidsinterventies doeltreffend en doelmatig zijn. Tijdens de bijeenkomst 'Beter met Minder' laat zien hoe effectonderzoek en MKBA's daarin een rol kunnen spelen. Ook wordt gereflecteerd op de uitgevoerde indicatieve MKBA voor de Sociale Wijkteams en Jeugdteams.

Nieuws