Over AEPB

Over AEPB

Zicht op wat werkt

De mens in zijn woon- en leefomgeving staat in ons onderzoek centraal. Tijdens de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid staan wij onze opdrachtgevers bij met onderzoek en advies. Dit doen we met behulp van kwantitatief of kwalitatief (economisch) beleidsonderzoek. We maken gebruik van economische evaluatietechnieken, waarbij we ons richten op de woningmarkt, ruimtelijke ordening, het sociale domein, cultuur- en erfgoedbeleid en op sportbeleid.

AEPB Onderzoek en Advies verricht economisch beleidsonderzoek voor overheid en bedrijfsleven. Het toegepast economisch onderzoek ondersteunt opdrachtgevers bij het doorgronden van complexe maatschappelijke vraagstukken.

 

Privacy & Algemene voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden en
ons privacy beleid

Medewerkers

Vacatures