Vacatures

Bij AEPB Onderzoek en Advies werken sociale wetenschappers, economen en econometristen samen om antwoorden te geven op onderzoeks-, beleids- en adviesvragen van opdrachtgevers uit het sociaal domein en de woningmarkt. Vanuit een stevige wetenschappelijke basis is er oog voor de vraag achter de vraag. Onze medewerkers zijn generalisten die het maatschappelijke perspectief altijd scherp op het netvlies hebben.

Het onderzoek kent in het algemeen een sterk analytisch karakter. We richten ons daarbij op verschillende onderzoeksthema’s, zoals armoede en schulden, sociale wijkteams, werk en participatie, decentralisaties, zorg en ondersteuning van ouderen, (chronisch) zieken en jeugd, en de woon- en leefomgeving van mensen. Beleids- en onderzoeksvragen worden op deze thema's met behulp van kwalitatief en kwantitatief beleids- en effectonderzoek beantwoord. Hierbij spelen effectonderzoek, -monitoring en maatschappelijke kosten-batenanalyses veelal een rol.

We verrichten onafhankelijk onderzoek voor overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en marktpartijen. Doel is om de effecten van beleid inzichtelijk te maken. Daarmee ondersteunen we onze opdrachtgevers bij het maken van beleidsafwegingen in het sociaal domein en op de woningmarkt. Als onderzoeksbureau willen we zorgen dat onze opdrachtgevers zicht hebben op wat werkt.

Openstaande vacatures

(junior) kwantitatief (beleids)onderzoeker

Open sollicitatie

AEPB Onderzoek en Advies is altijd geïnteresseerd in gedreven onderzoekers met oog voor kwaliteit en beleid (zowel starters als ervaren) die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Indien er momenteel geen passende vacature op onze website staat, zijn wij benieuwd naar uw open sollicitatie. Stuur uw sollicitatie per e-mail onder vermelding van 'open sollicitatie' in de onderwerpregel naar: sollicitatie@aepb.nl.

 

Medewerkers

Vacatures