Stages

Bij AEPB Onderzoek en Advies werken sociale wetenschappers, economen en econometristen samen om in het sociaal domein en de woningmarkt meer zicht te geven op wat werkt. Vanuit een stevige wetenschappelijke basis is er oog voor de vraag achter de vraag. Onze medewerkers zijn generalisten die het maatschappelijke perspectief altijd scherp op het netvlies hebben.

Het onderzoek kent in het algemeen een sterk analytisch karakter en richt zich op een aantal onderzoeksthema’s:

     ● armoede en schulden
     ● participatie en werk
     ● sociale wijkteams
     ● decentrale overheid
     ● zorg en ondersteuning van ouderen, (chronisch) zieken en jeugd
     ● woon-, werk-, en leefomgeving van mensen

Beleids- en onderzoeksvragen worden op deze thema's met behulp van kwalitatief en kwantitatief beleids- en effectonderzoek beantwoord. Hierbij spelen effectonderzoek, -monitoring en maatschappelijke kosten-batenanalyses veelal een rol.

AEPB Onderzoek en Advies verricht (economisch) beleidsonderzoeken voor overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Het toegepast (economisch) beleidsonderzoek ondersteunt opdrachtgevers om beleidskeuzes te onderbouwen en te evalueren. Als onderzoeksbureau willen we zorgen dat onze opdrachtgevers zicht hebben op wat werkt.

Openstaande stages

Stagiair sociale wetenschappen (sociologie, antropologie, psychologie etc.)

Stagiair econometrie/economie

Stageverzoeken

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste studenten die kwantitatieve, kwalitatieve of methodische beleids- of onderzoeksvragen willen beantwoorden in hun afstudeer-, onderzoeks- of scriptiestage op het gebied van het sociaal domein of de woningmarkt. Ons streven is daarbij dat je uitkomsten vertaalt op een voor bestuurders, beleidsmakers of uitvoerenden toegankelijke manier.

Indien er momenteel geen passende stage op onze internetsite staat, zijn wij benieuwd naar uw stageverzoek. Stuur uw sollicitatie per e-mail onder vermelding van 'Stageverzoek in de onderwerpregel' naar: sollicitatie@aepb.nl.

Medewerkers

Vacatures