Stagiair econometrie/economie

Ben je student econometrie/economie, ben je op zoek naar een (afstudeer)stage én vind je het leuk om op praktische en creatieve wijze steeds weer nieuwe vraagstukken te analyseren en op te lossen? Dan nodigen wij je graag uit om een sollicitatiebrief te sturen.

AEPB Onderzoek en Advies verricht beleidsonderzoeken die overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen zicht geven op wat werkt. AEPB gebruikt wetenschappelijke methoden om beleidskeuzes te onderbouwen en te evalueren.

Stage-onderwerp: sturingsinformatie in het sociaal domein

Stel, je bent gemeentelijk bestuurder of beleidsmaker en je wilt het leven van inwoners in een kwetsbare positie verbeteren. Hoe doe je dat? In een tijd waarin op het gebied van big data veel mogelijk is, wordt al snel gekeken naar het koppelen van databestanden.

In jouw stage draait het om bestuurders en beleidsmakers in het sociaal domein te voorzien van sturingsinformatie waarmee zij beter zicht hebben op de €effecten van hun keuzes. Vragen die daarbij centraal staan zijn: Werkt een sociaal wijkteam? Wanneer dienen wijkwerkers op- en af te schalen? Welke voorzieningen dragen bij aan preventie van escalaties zoals huisuitzettingen en uithuisplaatsingen.

Je doet dit door bij te dragen aan de doorontwikkeling van de wijkteam-monitor. Dit is een instrument dat meet wat werkt. In onder andere de gemeente Apeldoorn wordt het instrument bij wijkteams gebruikt om effectgericht te monitoren en rapporteren. Na doorontwikkeling kan het worden ingezet voor een populatiebekostigingsgewijze aansturing van de sociale infrastructuur.

AEPB Onderzoek en Advies

AEPB is een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van beleidsevaluatie in het sociaal domein en de woningmarkt. Met behulp van kwantitatief en kwalitatief effectonderzoek, en maatschappelijke kosten-batenanalyses worden (maatschappelijke) beleidsvraagstukken beantwoord.

We verrichten onafhankelijk onderzoek voor overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en marktpartijen. Doel is om de effecten van beleid inzichtelijk te maken om zo onze opdrachtgevers te ondersteunen bij beleidsafwegingen in het sociaal domein en op de woningmarkt. Specifieke onderwerpen waarmee we ons bezig houden zijn armoede en schulden, sociale wijkteams, werk en participatie, decentralisaties, zorg en ondersteuning van ouderen, (chronisch) zieken en jeugd, en de woon- en leefomgeving van mensen.      

Bij AEPB werk je in kleine teams mee aan projecten, waarbij beleids-, onderzoeks- of adviesvragen worden vertaald tot degelijke eindproducten.

Het gaat daarbij om uiteenlopende vragen. Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers zo optimaal mogelijk organiseren? Hoe kan de ondersteuning bij schuldenproblematiek zo effectief mogelijk? Welk maatschappelijk rendement levert het sociaal wijkteam op? Bij het beantwoorden van dit soort vragen maak je onder meer gebruik van waarderingsmethoden die AEPB daarvoor heeft ontwikkeld, zoals de menselijk rendementkaart.

Werkzaamheden

Als stagiair econometrie/economie word je op een afgebakend stage-onderwerp ingezet. Voorkomende werkzaamheden zijn:

●  databewerking en statische analyses,
●  desk research en literatuuronderzoek,
●  projectassistentie.

Profiel

Van kandidaten voor deze functie verwachten we:

● dat je een opleiding econometrie/economie of een vergelijkbare studie volgt; 
● uitstekende analytische vaardigheden;
● een scherpe, onafhankelijke en nieuwsgierige geest;
● uitstekende communicatieve vaardigheden;
● wetenschappelijke affiniteit;
● je R, Stata of SPSS beheerst of snel eigen kan maken;
● een professionele en flexibele instelling.

Aanstelling

Aanstelling geschiedt aan de hand van een stagecontract. De periode van de stage, startdatum en het aantal uren per week worden bepaald in overleg met de student/opleiding. Wij bieden je een uitstekende plek om je inhoudelijk te verdiepen en te ontwikkelen als toegepast onderzoeker. AEPB is een informele organisatie met veel ruimte om je werkzaamheden naar eigen inzicht vorm te geven.

Reageren

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag vóór 21 juli 2017 per e-mail. Stuur je Curriculum Vitae, cijferlijst en je motivatiebrief onder vermelding van 'Stagiair econometrie/economie'  naar: sollicitatie@aepb.nl

Download:

Stagiair econometrie/economie.pdf

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Medewerkers

Vacatures