Colleges post-hbo 2014-2015: economische en maatschappelijke waarde van erfgoed

02 Feb 2015

De Hogeschool Utrecht verzorgt vanaf 2012 de post-hbo-opleiding Erfgoed en Ruimte. AEPB is gevraagd om voor het collegejaar 2014-2015 colleges te verzorgen over de economische en maatschappelijke waarde van erfgoed. 

Onderzoek laat zien dat cultuurhistorische waarden van erfgoed ook economisch betekenis hebben. In de collegeserie gaat in op hoe die economische waarde inzichtelijk kan worden gemaakt. Die economische waarde is nodig om de maatschappelijke welvaart van investeringen in de openbare ruimte en in infrastructuur, of de gevolgen van een bestemmingsplan in relatie tot cultureel erfgoed in kaart te brengen. Dit geeft daarmee de mogelijkheid om directe, indirecte en externe effecten van beleidsafwegingen te beoordelen en beleidskeuzes te maken die de maatschappelijke welvaart optimaal dienen. 

Nieuws