Eindhovens erfgoed van (on)zichtbare waarde

07 Mar 2014

Cultureel erfgoed is kwetsbaar doordat economische baten vaak niet direct zichtbaar zijn. De kwetsbaarheid wordt vergroot op het moment dat onvoldoende helder is wat de “economische waarde” van het erfgoed is. AEPB is gevraagd om voor de gemeente Eindhoven de maatschappelijke waarde van erfgoed in beeld te brengen. 

Inzicht in de toegevoegde waarde van erfgoed maakt de economische invloed voor de omgeving inzichtelijker. Voor een gemeente vertalen deze waarden zich direct in bijvoorbeeld hogere WOZ-waarde, en daarmee bijvoorbeeld hogere OZB-opbrengsten. De maatschappelijke opbrengsten van erfgoed zijn echter breder. Naast het zichtbare en gave erfgoed heeft Eindhoven ook verborgen erfgoed, parels die mits goed opgepoetst maatschappelijke effecten hebben. Het onderzoek moet een discussienotitie voor het college opleveren die inzichtelijk maakt hoe Eindhovens erfgoed kan worden ingezet om het verblijfs- en vestigingsklimaat van de gemeente te versterken. 

Nieuws