Maatschappelijke opbrengst van het maatwerkbudget in Almere

01 Apr 2018

Almere constateert dat de bestaande armoede-ondersteuning tegen knelpunten aanloopt en dat daardoor de integrale en preventieve inzet door het sociaal wijkteam wordt bemoeilijkt. Door wijkteams met een maatwerkbudget te laten werken wordt gehoopt knelpunten op te lossen. Almere zet in op evidence based beleid en heeft AEPB gevraagd om de inzet van het maatwerkbudget te evalueren en de maatschappelijke opbrengst in beeld te brengen. 

Regelgeving en aanvraagprocedures zorgen er voor dat bestaande armoedevoorzieningen onvoldoende aansluiten bij de behoefte van kwetsbare inwoners. Ook ervaren wijkwerkers binnen de bestaande regelingen weinig ruimte voor de professional. Tot slot ervaren wijkteams weinig regie over de bestaande regelingen.

Almere heeft gekozen voor een pilot waarin wijkwerkers een maatwerkbudget naar eigen inzicht kunnen inzetten bij financiële problemen van inwoners. Het budget wordt ingezet op individueel niveau of op het niveau van het huishouden. De afspraak is dat wijkwerkers eigenstandig een afweging maken of ze voor een inwoner een beroep willen doen op het maatwerkbudget. De belangrijkste afspraak is dat de overige leden van het wijkteam akkoord moeten gaan. AEPB evalueert de pilot, geeft inzicht in de maatschappelijke meerwaarde en adviseert over de doorontwikkeling van het maatwerkbudget.

Nieuws