Maatschappelijke waarde van inwonersparticipatie in Amsterdam

13 May 2014

Amsterdam investeert samen met de woningcorporaties Eigen Haard en Stadgenoot in buurtwerkkamers waar via inwonersparticipatie laagdrempelige ondersteuning voor de buurt wordt geboden. AEPB is gevraagd om daarvan de waarde inzichtelijk te maken vanuit maatschappelijk perspectief. 

Buurten met relatief veel bewoners met een sociaaleconomische achterstand brengen voor woningcorporaties hogere kosten met zich mee. Huisuitzettingen, betalingsachterstanden, overlast en een verminderde kwaliteit van de woonomgeving dragen eraan bij dat de exploitatiekosten hoger liggen en dat de opbrengsten van woningen in termen van huuropbrengsten, door een hogere mutatiegraad en de daarbij behorende leegstand, of verkoopwaarde lager is dan optimaal mogelijk is. 

Verschillende onderzoeken maken duidelijk dat burgerparticipatie in buurten met bewoners die een geringe zelfredzaamheid kennen moeilijk van de grond komt. De ondersteuning door professionals in buurtwerkkamers is beperkt in vergelijking met andere hulpinterventies en beoogt als katalysator burgerparticipatie van de grond te krijgen in zwakkere buurten. Een buurtwerkteam is daarmee in potentie een instrument om de eerstelijnszorg te ontlasten.

 

Nieuws