Meten, weten, doen en betalen wat werkt?

07 Jul 2016

Meten, weten, doen en betalen wat werkt het lijkt vanzelfsprekend toch blijkt het in het sociaal domein geen eenvoudige opgave. De VNG heeft AEPB gevraagd om een presentatie te geven voor beleidsmedewerkers die inzicht geeft in het meetbaar maken van de maatschappelijke effecten in het sociaal domein. 

Het bereiken van baten en kwaliteit tegen een bepaald kostenniveau vergt uitvoerings-, beleids- en sturingsinformatie. In het sociaal domein ontstaan er vaak waterbedeffecten tussen levensdomeinen, interventies en locaties. Dit maakt het moeilijk om te beoordelen of een interventie betaalbaar en doeltreffend is.

Nieuws