Sociale verhuur van monumenten, asociaal? Beleidskeuzes voor woningcorporaties en gemeenten

10 Nov 2016

De Stichting Nederland Monumentenland organiseert jaarlijks het Nationaal Monumentencongres voor alle partijen die actief zijn op het gebied van erfgoedzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context. AEPB is gevraagd om een lezing te geven over de beleidsafwegingen waartegen beleidsmakers van woningcorporaties en overheden aanlopen bij het beheer en de renovatie van monumentale sociale huurwoningen.

Op de kopersmarkt blijken woningzoekenden monumentaal vastgoed te waarderen. Doordat woningcorporaties de hogere (financiële) kosten van hun monumenten verdelen over alle huurders, betalen alleen lage inkomens mee aan het behoud en de instandhouding van monumentaal corporatiebezit. De vraag dient zich aan: is sociale verhuur van monumenten niet asociaal?

Nieuws