Sociale verhuur van monumenten. Een maatschappelijke taak voor wooncorporaties?

11 Jul 2016

Amsterdam heeft veel cultureel erfgoed. Een deel van het erfgoed is bezit van woningcorporaties die het als sociale huurwoningen verhuren. AEPB is gevraagd om een afwegingskader te presenteren die woningcorporaties en gemeente kunnen gebruiken om te bepalen welke maatschappelijke taak monumentaal vastgoed dient te spelen binnen de sociale huursector. 

Woningcorporaties dienen te zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn afwegingen die een rol spelen bij de verhuur van woningen. Monumentaal vastgoed blijkt op die aspecten te verschillen van nieuwbouwwoningen. Het gevolg is dat gemeenten goed moeten nadenken over de rol van erfgoed in hun woonvisie. Een afwegingskader kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Nieuws