Sociale verhuur van monumenten: Philipsdorp nader in beeld

24 Nov 2016

Woonbedrijf Eindhoven heeft (financieel) fors geïnvesteerd in het monumentaal waardevolle beschermde stadsgezicht Philipsdorp. AEPB is gevraagd om inzicht te geven in de maatschappelijke effecten.

Investeren in de woningkwaliteit van corporatiewoningen heeft maatschappelijke opbrengsten. Woonbedrijf Eindhoven wil weten of de inspanningen hebben geloond. Wat heeft het de verschillende belanghebbenden opgeleverd? Naast directe effecten ontstaan er indirecte effecten voor de gehele stad. Achtergrond van de vraag is dat er in de toekomst soortgelijke investeringen op stapel staan.

Nieuws