Peter Benschop

Functie
Afdelingsmanager Sociale Zaken
Organisatie
Gemeente Almere
Klantgerichte dienstverlening aan burgers dient zo eenvoudig mogelijk te zijn. Integraliteit als middel met één contactpersoon met toegang tot specialisten. Een keukentafel vol specialisten is geen dienstverlening.
Peter Benschop

Peter Benschop is afdelingsmanager Werk en Inkomen in Almere. Hij streeft ernaar om vanuit een nuchtere en praktische houding de kwaliteiten van zijn medewerkers en klanten aan te boren. Als afdelingsmanager is hij mede-opdrachtgever van de ‘Pilot samenwerking Wijkteam en Werk en Inkomen’. Omdat de vorm voor een dergelijke samenwerking wordt gevonden bij de medewerkers die met elkaar moeten samenwerken, heeft hij bewust gekozen voor lerend ontwikkelen.

Tegelijkertijd zet hij in op een cultuurverandering bij de afdeling Werk en Inkomen. Niet de rechtmatigheid dient centraal te staan, maar de doelmatigheid. Daarbij draagt dienstbaarheid aan de inwoner via een klantgerichte werkwijze bij aan het doel van de gemeente, dat iedereen op zijn of haar manier meedoet. Voor hem is er een duidelijk spanningsveld tussen financiële en sociale doelen.

Programma

Dagvoorzitter Pieter Hilhorst 

 

09.00-09.30 Inloop, koffie en thee staat voor u klaar.

 

09.30-11.00 Verkenning

Jerzy Soetekouw Opening wethouder
Floris Lazrak Directeur AEPB Onderzoek en advies     
Arre Zuurmond Ombudsman Metropool Amsterdam

 

11.15-11.55 Verdieping 1

Peter Benschop Afdelingsmanager  Sociale Zaken, Almere 
Allet Dopmeijer Programmadirecteur Sociaal Domein, Almere
Ronald Vanderbosch Directeur Participatie, Amsterdam
Yvonne Bieshaar Directeur Sociaal Domein, Eindhoven
Jon Meijer Concerndirecteur Werk & Inkomen, Rotterdam
Henk Procé Concerndirectie, Sociaal Domein, Publieksdienstverlening en Services, Zwolle
Toke Tom Themadirecteur Sociaal, Utrecht

11.55-12.45 Verdieping 2

Anne Kristie Hoogbruin Teammanager Ondersteuning en Welzijn, Zorg en Welzijn, Almere
Robin Driessen Teammanager Handhaving, Inkomen & Intake, Werk en Inkomen, Almere
Christa Brinkhuis Manager afdeling activering, Amsterdam
Iris Leene Manager Eenheid Activering en Inkomen, Apeldoorn
Wynand Dassen Procesmanager Wijkgestuurd Werken, Werk & Inkomen, Rotterdam
Irma Stroet  Concerndirecteur aandachts-gebied Maatschappelijke Ontwikkeling, Zaanstad
Tamara van Alterna Bestuurder Wijkteams Amersfoort

 

13.30-14.15 Verbinding (paneldiscussie)

Erik Dannenberg Voorzitter DIVOSA
Gea Vermeulen Concerndirecteur  Sociale stad en Participatie, Almere
Yvonne Bieshaar Directeur Sociaal Domein, Eindhoven
Floris Lazrak Directeur AEPB Onderzoek en advies

 

14.15-14.30 Slotwoord Pieter Hilhorst 

 

14-30-15.30 Wij bieden u een drankje aan, waarna u de gelegenheid heeft om de aanwezige sprekers en deelnemers te ontmoeten.

 

Algemene informatie

Locatie KAF,
Kunstlinie Almere Flevoland
Esplanade 10, 1315 TA Almere

Doelgroep: directeuren, managers en beleidsambtenaren sociaal domein, leden van rekenkamers, bestuurders, raadsleden en overige geïnteresseerden.

Deelname is kosteloos, u dient zich voor 23 juni 2019 aan te melden.

Download de uitnodiging
Download het blokkenschema
Download het programma