Cultuur en erfgoed

Mensen waarderen cultuur en erfgoed. De maatschappij als geheel produceert cultuur maar draagt ook bij aan het in stand houden van haar cultuur en erfgoed. De waardering van cultuur en erfgoed door de maatschappij kan worden afgeleid uit het feit dat binnen huidige beleid beleidsinstrumenten worden ingezet om cultuur en erfgoed tot stand te brengen en te behouden voor de maatschappij.

De waarde voor cultuur en erfgoed kan worden bepaald met behulp van waarderingstechnieken die de betalingsbereidheid van bewoners, werknemers, bedrijven en toeristen inzichtelijk maakt. De vastgoedwaarde op de woningmarkt, kantorenmarkt of winkelmarkt maken inzichtelijk hoeveel plezier de maatschappij ontleent aan cultuur en erfgoed.