Kosten-batenanalyses

Tijdens een beleidsvoorbereiding passeren verschillende beleidsalternatieven de revue. Om de voor- en nadelen van elk alternatief op een objectieve manier in beeld te krijgen is het van belang dat deze langs dezelfde meetlat worden gelegd. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is de objectieve meetlat die de toegevoegde maatschappelijke welvaart van de verschillende alternatieven in beeld brengt.

Het resultaat van een beleidsalternatief bestaat uit:

  1. Directe effecten
  2. Indirecte effecten
  3. Externe effecten
  4. Verdelingseffecten

    Het inzichtelijk maken van effecten en ze waarderen met behulp van een economische bril maakt het vergelijken van anderszins zeer uiteenlopende alternatieven transparant.