De jongere achter de schulden: de maatschappelijke opbrengst van schuldrust

04 Jan 2016

Schuldrust en een scholings- en ondersteuningsprogramma beoogt voor jongeren met schulden de negatieve spiraal te doorbreken. ONSbank vraag AEPB om inzicht te geven in de bijbehorende maatschappelijke effecten van schuldrust. Onderdeel daarvan is het vertalen van de effecten in opbrengstindicatoren en het inzichtelijk maken hoe het hulpverleningssucces kan worden 'verzilverd'.

Schulden leiden tot een zwakke financiële uitgangssituatie en tot een beperkte economische zelfredzaamheid gecombineerd met andere veelvoorkomende problemen zoals onderwijsachterstanden -het ontbreken van startkwalificaties- taalredzaamheid of psychosomatische klachten maakt de problemen zeer complex.

Lerend innoveren

ONSbank biedt een innovatieve aanpak voor jongeren die in de schulden zitten. Het beoogt jongeren duurzaam te ondersteunen door hun competenties aan te leren en de schuld om te zetten naar een studielening. Het realiseren van duurzame ondersteuning gericht op een de menselijke kant van schulden vergt een meer outcomegerichte monitoring die stuurt op effectindicatoren, de gemaakte kosten dienen een duurzame investering te zijn die die bijdraagt aan duurzaam levensgeluk van cliënten. Meer aansluiten bij de leefwereld van burgers in kwetsbare posities kan perspectief bieden, hulpverleners dienen cliënten waarderend te benaderen.

ONSbank is een initiatief van het Instituut. Gefinancierd door Fonds 21 en het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft het instituut kunstenaars en ontwerpers naar de aanpak van schulden laten kijken. 

Nieuws