© 2022 AEPB

Sociale bank check

06 Jul 2022 , Floris Lazrak ,

Een man zit tegenover ons. Al twee maanden heeft hij geen inkomen. Hij heeft wel een bijstandsuitkering gevraagd maar die is nog steeds niet toegekend. Op dit moment eet hij bij familie. Hij was naar het wijkteam gekomen om een verwijzing te krijgen voor de voedselbank. De sociale dienst heeft hem een brief gestuurd dat hij voor zijn uitkering zijn dagafschriften moet aanleveren. Het is hem nog niet gelukt.

Tijdens een van onze onderzoeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van een voorziening spraken we voorafgaand aan onze data-analyses met klanten. Samen met een bank ontwikkelden we de sociale bank check. Slimme data-analyse. Met lage implementatiekosten. Zodat klanten sneller worden geholpen en medewerkers van de sociale dienst en het wijkteam tijd besparen. Tijd die ze kunnen stoppen in mensgerichte dienst- en hulpverlening. 

Automatisch inlezen en analyseren van banktransacties. Bij veel voorzieningen spelen dagafschriften een rol bij het toekenningsproces. Juist bij kwetsbare inwoners zorgt stress er voor dat ze lang niet altijd de juiste keuze kunnen maken. Bij onze onderzoeken in het sociaal domein spreken we regelmatig met inwoners en medewerkers. Voor klanten speelt de bestaanszekerheid een belangrijke rol. Voor medewerkers de administratieve lastendruk. De sociale bank check zorgt dat de hulp en dienstverlening sneller, eenvoudiger, doeltreffender en doelmatiger plaats vindt. Een praktische tool waar data-analyse er voor zorgt dat medewerkers sociale diensten en wijkteams meer toe komen aan echt klantcontact. 

Nieuws