Maatschappelijke meerwaarde van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in Almere

13 Aug 2019

In Almere vindt sinds 2015 een pilot plaats waarin op school onderwijs en jeugdhulp intensief met elkaar samenwerken. Op vier zorgintensieve scholen biedt per school één hoofdaanbieder ambulante jeugdhulp, aan kinderen die dat nodig hebben, in combinatie met verschillende preventieve activiteiten. De financiering vindt plaats op basis van lumpsumfinanciering. Almere loopt daarmee voorop op het gebied van de transformatie van de jeugdzorg. Een tussenevaluatie maakt duidelijk dat het in beeld brengen van de opbrengsten niet eenvoudig is. Almere wil daarom de opbrengsten van de onderwijs-jeugdhulparrangementen (OJA's) in een breder maatschappelijk perspectief plaatsen. AEPB is gevraagd om de maatschappelijke kosten en baten van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp inzichtelijk te maken. 

De opzet om jeugdhulp dichter bij inwoners te organiseren door de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid van die jeugdhulp bij gemeenten te leggen. Dit heeft (nog) niet geleid tot de gewenste transformatie. De (financiële) lasten van het organiseren van jeugdhulp nemen juist toe. Dit ondanks het streven om betere zorg tegen lagere kosten aan jeugdigen en huishoudens te verlenen. De inzet van OJA's moet de transformatie van jeugdzorg bij leerlingen die zorgintensief onderwijs volgen versnellen. Om de effecten van de aanpak onderbouwd inzichtelijke te maken is een evaluatie nodig. Hierbij wordt verwacht dat de effecten breder zijn dan het financieel resultaat voor de gemeente daarom dient de evaluatie zich ook te richten op de brede maatschappelijke effecten.

 

Nieuws