©Foto G. J. Dukker, RCE, object-nr. D-02513

Monitoring van sociale wijkteams in Hoorn

01 Mar 2016

De gemeente Hoorn werkt sinds 1 januari 2015 met wijkteams. AEPB is gevraagd om een beleidsmedewerkers inzicht te geven in welke beleids- en sturingsinformatie nodig is om de kwaliteit, kosten en effecten inzichtelijk te kunnen maken.

Monitoren van maatschappelijke effecten van sociale wijkteams is complex. Het inzichtelijk maken van de effecten van de inzet van het wijkteam wordt onder meer bemoeilijkt door de preventieparadox. De opbrengst van de inzet van het wijkteam betreft immers voor een belangrijk deel voorkomen problemen en escalaties, zoals huisuitzettingen, overlast, duur specialistische jeugdzorg, of uithuisplaatsingen. In deze inspiratiesessie krijgen de beleidsmedewerkers inzicht in een door AEPB ontwikkelde methode om te sturen op de maatschappelijke effecten.

Nieuws