De maatschappelijke meerwaarde van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in Enschede

24 Jun 2020

Enschede ziet samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg als middel om de hulp en ondersteuning van jeugdigen en hun huishoudens te verbeteren en goedkoper te maken. Sinds het schooljaar 2018-19 kent Enschede op zes zorgintensieve scholen onderwijs-jeugdzorgarrangementen (OJA's) waar er daadwerkelijk intensief tussen onderwijs en jeugdzorg wordt samengewerkt. AEPB is gevraagd om de OJA-aanpak te evalueren om zo de werkzame elementen inzichtelijk te maken en te adviseren welke verbeterslagen mogelijk zijn. Hierbij worden de maatschappelijke opbrengsten als uitgangspunt genomen.

De structurele financiële tekorten van gemeenten op de jeugdzorg nopen hen eveneens om in te zetten op doeltreffendere en doelmatigere jeugdzorg. Door bestaande schoolzorgstructuren te verbinden met jeugdzorg wordt verondersteld dat de ondersteuning samenhangender wordt en dat dit kosten bespaart. De schoolomgeving en de klas worden daarbij gezien als potentiële vindplek voor jeugdzorg. Daarmee wordt verondersteld dat het mogelijk is om sneller thuisnabije hulp en ondersteuning te bieden.

De samenwerking in Enschede is uniek omdat er gekozen is voor één hoofdaanbieder die financieel verantwoordelijk is voor alle jeugdzorg en daarvoor lumpsumfinanciering ontvangt, dit betreft zowel de jeugdhulp als jeugd-ggz waarbij de verwijsroute niet uitmaakt. Daarnaast is gekozen voor een bonus-malusregeling die de samenwerkingspartners prikkels oplevert om in te zetten op zorgtransformatie en beheersing van de uitgaven aan jeugdzorg. 

 

Nieuws