Jaarmonitor bijstand 2018: jongvolwassenen met een bijstandsuitkering

02 Dec 2018

Almere kent nog geen specifieke aanpak voor jongvolwassenen (18-27 jaar) in de bijstand. Daarom wordt gewerkt aan het opzetten van een integrale aanpak voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie die in de bijstand zitten of een grote kans hebben om daar een beroep op te doen. Daarnaast bestaat de bestuurlijke ambitie om zoveel mogelijk jonge ouders te bewegen en te ondersteunen naar betaald werk of een andere vorm van maatschappelijke participatie. AEPB is gevraagd om een kwantitatieve analyse uit te voeren die inzicht geeft in de situatie, belemmeringen en kansen van jongvolwassenen met een bijstandsuitkering.

De data-analyse van de jaarmonitor bijstand 2018 richt zich specifiek op jongvolwassenen in de bijstand. Het vormt daarmee de onderlegger van een een kwalitatief onderzoek dat is uitgevoerd naar jongvolwassenen in de bijstand. In de data-analyse wordt naar persoonskenmerken gekeken en wordt voor bijstandsgerechtigden de relatie gelegd naar meerjarige onderwijsgegevens van DUO, andere inkomens en armoedevoorzieningen en andere voorzieningen zoals de inzet van jeugdzorg, Wmo en schulden. Hierdoor is het mogelijk om een typologie te maken van jongvolwassenen met een bijstandsuitkering waaruit helder wordt welke beschermende en risicofactoren van belang zijn. Hierdoor wordt duidelijk welke kenmerken een rol spelen bij de uitstroom uit en (her)instroom in de bijstand.

Nieuws