Vacature werkstudent econometrie/economie

03 Jul 2017

Voor verschillende projecten zijn we op zoek naar een 'werkstudent econometrie/economie'. Ben je student econometrie/economie, ben je op zoek naar een bijbaan die aansluit bij je studie, ben je minimaal 8 uur per week beschikbaar én vind je het leuk om op praktische en creatieve wijze steeds weer nieuwe vraagstukken te analyseren en op te lossen? Dan nodigen wij je graag uit om een sollicitatiebrief te sturen.

AEPB Onderzoek en Advies verricht beleidsonderzoeken die overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen zicht geven op wat werkt. AEPB gebruikt wetenschappelijke methodes om beleidskeuzes te onderbouwen en te evalueren.    

AEPB Onderzoek en Advies

AEPB is een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van beleidsevaluatie in het sociaal domein en de woningmarkt. Met behulp van kwantitatief en kwalitatief effectonderzoek en maatschappelijke kosten-batenanalyses, worden (maatschappelijke) beleidsvraagstukken beantwoord.

We verrichten onafhankelijk onderzoek voor overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en marktpartijen. Doel is om de effecten van beleid inzichtelijk te maken. Zo ondersteunen we onze opdrachtgevers bij het maken van beleidsafwegingen in het sociaal domein en op de woningmarkt. Specifieke onderwerpen waarmee we ons bezig houden zijn armoede en schulden, sociale wijkteams, werk en participatie, decentralisaties, zorg en ondersteuning van ouderen, (chronisch) zieken en jeugd, en de woon- en leefomgeving van mensen.      

Bij AEPB werk je in kleine teams mee aan projecten, waarbij beleids-, onderzoeks- of adviesvragen worden vertaald naar degelijke eindproducten.

Het gaat daarbij om uiteenlopende vragen. Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers zo optimaal mogelijk organiseren? Hoe kan de ondersteuning bij schuldenproblematiek zo effectief mogelijk? Welk maatschappelijk rendement levert het sociaal wijkteam op? Bij het beantwoorden van dit soort vragen, maak je onder meer gebruik van waarderingsmethoden die AEPB daarvoor ontwikkeld heeft, bijvoorbeeld de menselijk rendementkaart.

Werkzaamheden

Als 'werkstudent economie/econometrie' word je op uiteenlopende projecten ingezet. Voorkomende werkzaamheden zijn:

●  databewerking en statische analyses
●  desk research en literatuuronderzoek
●  projectassistentie
●  opstellen maatschappelijke kosten-batenanalyses

Profiel

Van kandidaten voor deze functie verwachten we:

● dat je een opleiding econometrie/economie of een vergelijkbare studie volgt of hebt gevolgd,
●  uitstekende analytische vaardigheden,
●  een scherpe, onafhankelijke en nieuwsgierige geest,
●  uitstekende communicatieve vaardigheden,
●  wetenschappelijke affiniteit,
●  een professionele en flexibele instelling.

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst in de vorm van een nul-urencontract (betaling vindt plaats op basis van werkelijk aantal gewerkte uren). Wij bieden je een uitstekende plek om je inhoudelijk te verdiepen en te ontwikkelen als toegepast onderzoeker. AEPB is een informele organisatie met veel ruimte om je werkzaamheden op een eigen manier vorm te geven.

Reageren

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag vóór 21 juli 2017 per e-mail. Stuur je Curriculum Vitae, cijferlijst en je motivatiebrief onder vermelding van 'vacature werkstudent econometrie/economie'  naar: sollicitatie@aepb.nl

Download

Vacature werkstudent econometrie/economie.pdf

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Nieuws