Effectevaluatie sociale wijkteams Apeldoorn. Getallen achter de mensen: een vervolgmeting

01 Jul 2017

Apeldoorn monitort en registreert effectgewijs de hulpverlening die door het sociaal wijkteam wordt ingezet. AEPB is gevraagd om voor de gemeenteraad een oriënterende effectevaluatie uit te voeren waarmee de bereikte effecten van het sociaal wjkteam in beeld kunnen worden gebracht.

In Apeldoorn vormen de sociale wijkteams een brug tussen de betaalde hulpverlening en het institutionele domein van vrijwillige ondersteuning. De wijkteams moeten vanuit hun professionele positie dichtbij de huishoudens de versnippering van hulpverlening tegengaan. Dit kan door trefzeker in te schatten waar de problematiek kan worden opgelost, namelijk in de sociale omgeving of juist op een ander hulpverleningsniveau. Op die manier zou een solide hulpverlening moeten ontstaan die waar mogelijk de zelfredzaamheid verhoogt.

Effectgerichte monitoring als basis

Bij de start van de sociale wijkteams in Apeldoorn is gestart met effectgerichte registratie met de maatschappelijke waarde-tool van AEPB. Die biedt de mogelijkheid om effecten vast te leggen van nulmeting tot eindevaluatie. De metingen: nulmeting, eventuele tussenevaluatie, en eindevaluatie worden ingevuld om een zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van de opbrengsten van de hulpverlening. De indicatoren zijn onder andere samen met wijkteammedewerkers bepaald. Hierdoor kan Apeldoorn aan het einde van de pilotperiode sneller de vinger leggen op succes en falen van de interventies die door de sociale wijkteams zijn ingezet.

Evaluatie

AEPB zal middels een MKBA-light de verworven data onderzoeken om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de hulpverlening te toetsen en te zien of de gestelde doelstellingen behaald zijn. Het gaat dan onder andere om de opbrengst van de preventieve inzet, het bevorderen van de zelfredzaamheid van de huishoudens en of er op solide en sociale manier ondersteuning is geboden.

Nieuws