Second opinion businesscase onderwijs-jeugdhulparrangementen Almere

24 Oct 2018

In Almere trekken gemeente, onderwijs en jeugdhulp samen op. De gemeente, Passend Onderwijs Almere (POA) en de jeugdhulpaanbieders Vitree en ‘s Heeren Loo bieden sinds 2015 gezamenlijk aanvullende ondersteuning aan jeugdigen via jeugdhulpverleners op school. Voorafgaand aan de start van de onderwijs-jeugdhulparrangementen (OJA's) is intern een businesscase uitgevoerd en deze is in 2018 herijkt. De uitkomsten vormde de aanleiding om AEPB een second opinion te vragen over de uitgevoerde herijking van de businesscase. 

Net als andere gemeenten heeft Almere moeite om grip te krijgen op de uitgaven voor jeugdhulp. In het najaar van 2016 zorgde uitputting van het budget voor jeugdhulp ervoor dat de toenmalig wethouder Peeters aanbieders verzocht dit soort hulp alleen nog aan te bieden aan jongeren voor wie wachten onverantwoord was. Daardoor werd duidelijk voor welke financiële opgave de gemeente zich zag gesteld, en dit vormde samen met de wens om goede jeugdhulp te blijven aanbieden de aanleiding om een aantal transformatie-experimenten op het gebied van jeugdhulp vorm te geven. De bestaande tekorten zorgden ervoor dat voor deze experimenten expliciete financiële doelstellingen werden vastgesteld. Door die met businesscases te monitoren kon het financieel rendement inzichtelijk worden gemaakt.

De transformatie van jeugdzorginterventies hebben expliciet een financiële taakstelling als doel. De herijking businesscase OJA maakt duidelijk dat de financiële opbrengsten ter discussie kunnen worden gesteld. AEPB is gevraagd om een second opinion waarbij de aannames, 0-meting en berekening worden getoetst. Ook wordt advies gevraagd over hoe de berekening kan worden vereenvoudigd. 

Nieuws