Decentralisaties sociaal domein

01 Jan 2014

Voor de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad is AEPB Onderzoek en Advies gevraagd om een literatuurstudie te verrichten naar de effectiviteit van maatregelen in het sociaal domein. Gemeenten dienen na de decentralisaties in het sociaal domein hun nieuwe taakopdracht met een krapper budget uit te voeren.

Om de nieuwe taakopdracht uit te voeren, binnen het door de rijksoverheid toegekende budget, zullen gemeenten binnen hun beleidsvrijheid de taken en verantwoordelijkheden die worden overgedragen effectiever en integraler moeten invullen.

Bij het uitvoeren van de nieuwe taakopdracht zullen gemeenten maatregelen nemen om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden efficiënt uit te voeren. De gemeenten pogen daarmee ‘Beter met Minder’ middels ‘Nieuw voor Oud’ mogelijk te maken. Een belangrijke vraag hierbij is: welk maatschappelijk en menselijk rendement hebben de afzonderlijke maatregelen? En hoe beïnvloeden de verschillende maatregelen elkaar?

Nieuws