Vacature (junior) kwantitatief (beleids)onderzoeker

21 Mar 2018

Ten behoeve van verschillende onderzoeksprojecten zijn we op zoek naar een (junior) kwantitatief (beleids) onderzoeker voor 0,4- 1,0 e. Hij of zij zal zich richten op (economisch) beleidsonderzoek, -evaluatie en -advies in het sociaal domein en op de woningmarkt.

AEPB Onderzoek en Advies

AEPB is een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van beleidsevaluatie in het sociaal domein. Met behulp van kwantitatief en kwalitatief effectonderzoek, waaronder maatschappelijke kosten-batenanalyses, worden (maatschappelijke) beleidsvraagstukken beantwoord en geven we onze opdrachtgevers zicht op wat werkt.

We verrichten onafhankelijk onderzoek voor overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en marktpartijen. Doel is om de effecten van beleid inzichtelijk te maken. Op die manier ondersteunen we onze opdrachtgevers bij het maken van beleidsafwegingen in het sociaal domein en op de woningmarkt. Specifieke onderwerpen waarmee we ons bezig houden zijn armoede en schulden, sociale wijkteams, werk en participatie, decentralisaties, zorg en ondersteuning van ouderen, (chronisch) zieken en jeugd, en de woon- en leefomgeving van mensen.      

Bij AEPB werk je in kleine teams mee aan projecten, waarbij beleids-, onderzoeks- of adviesvragen worden vertaald naar degelijke eindproducten.

Het gaat daarbij om uiteenlopende vragen. Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers zo optimaal mogelijk organiseren? Hoe kan de ondersteuning bij schuldenproblematiek zo effectief mogelijk? Welk maatschappelijk rendement levert het sociaal wijkteam op? Bij het beantwoorden van dit soort vragen maak je onder meer gebruik van waarderingsmethoden die AEPB daarvoor heeft ontwikkeld, bijvoorbeeld de menselijk rendementkaart.

Werkzaamheden

Als '(junior) kwantitatief (beleids)onderzoeker' word je op uiteenlopende projecten ingezet. Voorkomende werkzaamheden zijn:

●  uitvoeren van (delen van) onderzoeksprojecten, onder begeleiding van een projectleider
●  samen met je collega’s beleids-, onderzoeks- of adviesvragen van opdrachtgevers vertalen naar onderzoeksvoorstellen
●  databewerking en statische analyses
●  begeleiden en uitvoeren van groepsdiscussies en diepte-interviews
●  desk research en literatuuronderzoek
●  analyseren van onderzoeksresultaten en schrijven van onderzoeksrapporten, onder begeleiding van
een projectleider
●  medebewaken van de projectplanning en het projectbudget

Profiel

Van kandidaten voor deze functie verwachten we:

●  Dat je een relevante opleiding hebt afgerond, bijvoorbeeld econometrie of economie.
●  Uitstekende analytische en conceptuele vaardigheden.
●  Ervaring of a€ffiniteit met statistische analysetechnieken.
●  Kennis van Stata, R, SPSS, Excel.
●  Een scherpe, onafhankelijke en nieuwsgierige geest.
●  Wetenschappelijke a€ffiniteit.
●  Je staat stevig in je schoenen en kunt politiek sensitief opereren.
●  Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, waardoor je onderzoeksuitkomsten helder kunt rapporteren, presenteren en verbeelden.
●  Je bent in staat om onderzoeksresultaten te vertalen naar aanbevelingen voor beleid.

Aanstelling

Wij bieden je een uitstekende plek om je inhoudelijk te verdiepen en ontwikkelen als toegepast onderzoeker. Wij werken voor opdrachtgevers in heel Nederland en werken zodoende regelmatig op locatie. AEPB is een informele organisatie met veel ruimte om je werkzaamheden op een eigen manier vorm te geven.

Reageren

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag vóór 27 maart 2018 per e-mail. Stuur je Curriculum Vitae, cijferlijst en je motivatiebrief onder vermelding van "(junior) kwantitatief (beleids)onderzoeker"  naar: sollicitatie@aepb.nl

Download

Vacature (junior) kwantitatief (beleids)onderzoeker.pdf

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Nieuws